Over DGE

DIRK GOBBERS ENGINEERING BVBA, een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau gevestigd te Merelbeke bij Gent, werd opgericht in 2000 door ingenieur-zaakvoerder Dirk Gobbers, aanvankelijk als natuurlijk persoon in bijberoep, en later in 2005 onder de huidige vennootschapsvorm.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de uitvoering en coördinatie van stabiliteitsopdrachten in drie basisdomeinen, nl. gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouwkunde. Naast de uitvoering van totaalopdrachten, waarbij het volledige bouwproces wordt doorlopen vanaf de conceptuele fase tot de oplevering, worden ook deelopdrachten en controlestudies uitgevoerd.

DGE bvba richt zich tot een brede waaier van bouwpartners, zoals architecten- en ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, openbare besturen en particulieren.

Expertise

Met meer dan 30 jaar ervaring als stabiliteitsingenieur, beschikt Dirk Gobbers over een ruime expertise inzake ontwerp en dimensionering van bouwkundige constructies in gewapend en voorgespannen beton, staal en hout.

Vóór de opstart van het bedrijf was Dirk Gobbers jarenlang actief als stabiliteitsontwerper en projectleider voor verschillende toonaangevende bureaus, zoals de voormalige ingenieursbureaus SWK, Gyselynck en Ports & Building Consultancy, actief in gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouwkunde, en de multidisciplinaire ingenieursbureaus Technum en VK Engineering. 

Zo realiseerde hij de ontwerp- en/of uitvoeringsstudies voor verschillende grote ondergrondse constructies, zoals de bouw van de ondergrondse parkeergarages aan het St. Michielsplein te Gent, Brussel-Zuid en het St. Pietersplein te Gent. 

In de residentiële sector realiseerde hij verschillende kustprojecten, en maakte o.a. het stabiliteitsontwerp voor het prestigieuze project Finis Terrae aan het Zwin in Knokke-Zoute.

Hij werkte mee aan tal van grote kantoorprojecten en verwezenlijkte onder meer het stabiliteitsontwerp en de uitvoeringsstudie voor de hoofdzetels van DE LIJN, Wolters Kluwer en Rode Kruis Vlaanderen op de Raghenosite te Mechelen en de Floralis Building te St. Denijs-Westrem.

Dirk Gobbers was tevens betrokken bij de studie en uitvoering van belangrijke waterbouwkundige en civieltechnische werken, zoals de bouw van de Plassendale kaaimuur langsheen het kanaal Oostende-Brugge, en de bouw van de Grote Plassendalebrug. In het kader van een wedstrijdaanbesteding voor het ontwerp van de nieuwe Tervatebrug over de Ijzer te Diksmuide, kreeg ingenieur Dirk Gobbers de gelegenheid om samen te werken met de internationaal befaamde architect Salvatore Bono.

Het voortdurend leren en verwerven van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis staan centraal bij Dirk Gobbers Engineering. Zo volgde Dirk Gobbers onder meer post-academische opleiding aan de Technische Universiteit Delft, teneinde zich verder te bekwamen in het ontwerp en de uitvoering van waterbouwkundige constructies.

 

Referenties Dirk Gobbers

Vóór de oprichting van het bedrijf was Dirk Gobbers betrokken bij een groot aantal projecten. Klik op de specialisatie om een lijst van bijhorende referenties te bekijken.