BASCULEBRUG VAARTKOM LEUVEN

Uitvoering brugkelder binnen bouwkuip in de Vaartkom
Locatie: 
Vaartkom Leuven
Bouwjaar: 
2016
Bouwheer: 
Waterwegen en Zeekanaal NV
Ontwerper: 
EBS - Mobiliteit en Openbare Werken
Opdrachtgever: 
HYE nv
Opdracht: 

uitvoeringsstudie van het kelderlandhoofd op L.O. en het landhoofd op R.O.