FIETSERSBRUG OVER DE N36 DEERLIJK

Bouw van een fietsers- en voetgangersbrug over de N36 te Deerlijk
Locatie: 
Deerlijk N36
Bouwjaar: 
2017 - 2018
Bouwheer: 
Vlaamse Overheid - Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ontwerper: 
EBS - Mobiliteit en Openbare Werken
Opdrachtgever: 
Stendess
Opdracht: 

uitvoeringsstudie substructuur en funderingen, keermuurconstructies