VLOTSTEIGER STEENPLEIN ANTWERPEN

Bouw van een vlotsteiger met toegangsbruggen aan de Schelde te Antwerpen
Locatie: 
Steenplein Antwerpen
Bouwjaar: 
2002
Bouwheer: 
Waterwegen en Zeewezen
Ontwerper: 
Ports & Building Consultancy bvba
Opdrachtgever: 
Herbosch-Kiere
Opdracht: 

stabiliteitsontwerp en uitvoeringsstudie
gerealiseerd in hoedanigheid van projectingenieur bij Ports & Buiding Consultancy bvba